Om oss

Tilhengar.no er ei nettside som forhandlar Tysse tilhengar samt batteriar fra Banner og Sznajder. Vi er stolte av å ha slike merkevarer under Gillen navnet. 

 

Gillen AS er ei kompakt bedrift som har drive tryggleiksopplæring og kurs innen truck, kran og maskiner sidan starten i 2006, og driv og med sal og utleige av stillas. Gillen starta òg i 2012 med sal av hengarar, vi skifta levrandør av hengarar 01.08.2016 til Tysse hengarar vi vil til ei kvar tid ha eit stort utval av Tysse hengarar på lager.

Vi vonar at dykk tek kontakt med oss for nærare førespurnad angåande våre tilbod og prisar, eller om dykk har nokre spørsmål.